Välkommen!

Rådgivningsenhetens årliga seminarium 2024: Aktuella plock inom upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar sitt traditionella, årliga seminarium onsdag 13.3.2024 kl. 9.00–16.00. Temat för i år är aktuella frågor om upphandlingslagstiftningen som varje upphandlingsexpert borde känna till. 

Evenemanget är på finska, men det går bra att skicka frågor på svenska.

I anförandena behandlas aktuella projekt som hänför sig till revideringen av lagstiftningen, aktuell rättspraxis samt god praxis i fråga om anbudsjämförelse och projekthantering vid upphandling.

Seminariet riktar sig till representanter för sådana upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Seminariet ordnas i Kommunernas hus i Helsingfors, Andra linjen 14. Seminariet direktsänds också på webben, men spelas inte in. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna. 

Utöver sakkunniga från rådgivningsenheten medverkar också gästföreläsare. Ordförande under seminariet är Eeva-Riitta Högnäs, ledande jurist vid rådgivningsenheten. 

Program

Programmet och klockslagen är preliminära, och ändringar kan ske.

9.00 Morgonkaffe på Kommunernas hus

9.30 Välkomna på seminarium – Eeva-Riitta Högnäs, ledande jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

9.35 Aktuellt om upphandlingslagstiftningen och utvecklingen inom offentlig upphandling – Eeva-Riitta Högnäs. Högnäs lyfter fram teman som just nu är aktuella inom upphandlingar.

10.00 Varför utreder KKV just nu offentlig upphandling? – Jan Jääskeläinen, forskningsledare, Konkurrens- och konsumentverket. Jääskeläinen presenterar KKV:s synpunkter och observationer om sina nya samt pågående utredningar som gäller offentlig upphandling.

10.30 Offentlighetslagen – vad är läget? – Ida Sulin, ledande jurist, Kommunförbundet. Reformen av offentlighetslagen som beretts under lång tid har äntligen tagit ett steg framåt efter att arbetsgruppsbetänkandet överlämnats. Sulin, som är medlem i arbetsgruppen, talar om vad vi bör veta om nuläget i beredningen.  

11.00 Rådgivningspraxis i fråga om handlingars offentlighet inom upphandlingen – Matias Nikkari, jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Nikkari ger svar på vanliga frågor om offentlighet.

11.30 Lunch (på egen bekostnad)

12.30 Att jämföra anbud – Nelly Karhunen, specialsakkunnig, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Anbudsjämförelse väcker varje år en livlig diskussion. Karhunen berättar om hur detta tema märks i rådgivningsenhetens verksamhet.

13.00 Fungerar relativa jämförelser av anbud? – Tiina Auvikainen, överinspektör vid Polisstyrelsen. Relativ jämförelse av poängsättningen i anbudsjämförelsen (att poängsättningen grundar sig på ett annat anbud) är enligt Polisstyrelsen betänklig. Auvikainen dryftar orsakerna till problemet och dess lösning.

13.30 Paus

14.00 Aktuell rättspraxis - Markus Ukkola, marknadsrättsdomare, marknadsdomstolen Ukkola som är en erfaren marknadsrättsdomare presenterar pärlor ur senaste rättspraxis.  

14.45 Upphandlingskontraktets betydelse – Niina Ruuskanen, specialsakkunnig, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kontraktens roll i den offentliga upphandlingen är en aktuell fråga. Ruuskanen diskuterar den betydelse kontraktet åtminstone måste ges inom offentlig upphandling.

15.15 Case Upphandlingsportföljen – Kristian Hartikainen upphandlingschef, trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab. Den senaste nödvändighetstjänsten inom upphandlingsledning är ett system för planering och samordning av upphandlingar och för uppföljning av konkurrensutsättning och kontrakt. Hartikainen talar om hur man skaffar och tar i bruk verktyget.

16.00 Seminariet avslutas. Trevlig hemresa!

Anmälning och deltagande

Anmälningstiden löpte ut fredagen den 8 mars kl. 16.

Vi beklagar att vi inte kan ta emot anmälningar i efterhand.

Deltagarlänken skickades per e-post 12.3 till dem som anmält att de deltar på distans.

Observera att tidtabellen för programmet är preliminär och kan ändras något före seminariet.

Seminariet spelas inte in.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet publiceras på denna webbsida efter evenemanget. 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman