Gästkolumnist: Jaana Korhola, verkställande direktör, Fazer Food Services Ab, 12.12.2017

Social sysselsättning är en del av företagets samhällsansvar

Jaana Korhola

Fazer Food Services Finland, som hör till familjeföretaget Fazer, sysselsätter 3 300 matproffs i drygt 600 restauranger runtom i Finland. Hur maten produceras och konsumeras har stor betydelse för miljön och samhället. I enlighet med Fazers mål för samhällsansvar har vi satsat på att främja sysselsättningen på många sätt. Vid offentlig upphandling av måltidsservice beaktas dock aspekten om svårsysselsatta just inte alls. Fazers erfarenheter av social sysselsättning har varit positiva.

Känslan av att lyckas

Fazers gåva till det 100-åriga Finland är projektet 125 möjligheter till arbetslivet som startade 2016. Projektet erbjuder rekryteringsutbildning för personer som stött på svårigheter i att sysselsätta sig, såsom långtidsarbetslösa, unga arbetslösa, partiellt arbetsföra och invandrare. Projektet har genomförts i samarbete med Helsingfors Diakonissanstalt och närings-, trafik- och miljöcentralen.

Erfarenheterna av projektet har varit mycket positiva. För närvarande har 70 procent av dem som slutfört utbildningen fått jobb och en del har fortsatt studierna. För Fazer Food Services Ab:s sysselsättningsträning väljs totalt ca 60 personer i tre omgångar. Personerna fullgör en del av grundexamen i catering, och utbildningen inklusive inskolningsperioderna pågår i sex månader. Utbildningen innehåller både teori- och inskolningsperioder. För undervisningen ansvarar Suomen Diakoniaopisto, som satsar stort på projektet. På praktikplatserna har de studerande bland annat fått stöd av en ambulerande handledare som de kunnat be om råd.

De studerandes berättelser präglas av glädje över att de har fått en möjlighet att utvecklas och visa vad de kan. Tack vare projektet har Fazer som företag öppnat sig allt mer mot den mångfacetterade omvärlden. Hela företaget och dess personal har deltagit i projektet på ett fint sätt, och att vara annorlunda upplevs som en positiv resurs.

Utöver det ovan nämnda projektet sysselsätter vi kontinuerligt personer som behöver särskilt stöd, såsom unga, invandrare, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning. I västra Finland samarbetar vi bland annat med Åbo stads enhet för stödd arbetsverksamhet och centralen för öppen arbetsverksamhet i Huittinen. I södra Finland samarbetar vi med Centralparkens yrkesinstitut, Helsingfors Diakonissanstalt, Kårkulla samkommun och Edupoli i Borgå för att sysselsätta personer med utvecklingsstörning. Antalet sysselsatta personer varierar per område och år. Vår centraliserade rekrytering stöder våra restauranger runtom i Finland i en bred rekrytering. För närvarande sysselsätter vi till exempel över 100 personer med invandrarbakgrund.

Fungerande processer viktigt för företag

Fazer Food Services ger ca 150 cateringanbud per år, och av dem riktar sig ca 40 procent till den offentliga sektorn, men tills vidare har endast ett fåtal anbudsförfrågningar haft som kriterium att svårsysselsatta personer ska sysselsättas. Sysselsättning som en förpliktande eller kvalitativ komponent i kontraktet är en sällan använd möjlighet att stödja svårsysselsatta personer. Anbudsförfrågan utarbetas ofta schematiskt så att man undviker element som fördröjer processen. Modet att se på anbudsförfrågan ur olika perspektiv och vara innovativ ger bättre möjligheter att tillsammans med företagen fundera ut på vilket sätt svårsysselsatta personer kan tas med.

Det viktigaste för företaget är att processerna fungerar under rekryteringen och sysselsättningen. Arbete inom restaurangbranschen är fysiskt tungt, och därför kan en kortare arbetsdag vara en bra lösning för den som håller på att vänja sig vid arbetslivet. Ett gott samarbete med staden gör det lättare att hitta lämpliga personer för varje arbetsuppgift och skapa en fungerande arbetsprofil. För att detta ska lyckas är det viktigt att skapa ett tillräckligt omfattande stödnätverk för den person som ska sysselsättas under arbetsperioden.

Vi på Fazer anser att social sysselsättning är en viktig del av vårt samhällsansvar. Vi kommer att fortsätta på den väg vi valt och önskar att upphandlingskriterierna och upphandlingsmodellerna utvecklas så att det blir lättare för företagen att på bred front skapa möjligheter att sysselsätta svårsysselsatta personer. För Fazer är samhällsansvaret en del av företagskulturen, identiteten och det dagliga arbetet.

Jaana Korhola är verkställande direktör för Fazer Food Services Finland. Hon har lång erfarenhet av arbete för finländarnas välfärd. Fazer Food Services vill påverka vad och hur finländarna äter.

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.