Hoppa till huvudinnehåll

Bloggar

Den här tiden för ett år sedan var alla som arbetar med upphandling nervösa. Den nya upphandlingslagen väntades bli klar efter den officiella lagstiftningsprocessen före utgången av året, men någon närmare uppgift om ikraftträdandet av lagen fanns inte. Strax före årsskiftet fick vi äntligen höra
Författare

Fazer Food Services Finland, som hör till familjeföretaget Fazer, sysselsätter 3 300 matproffs i drygt 600 restauranger runtom i Finland. Hur maten produceras och konsumeras har stor betydelse för miljön och samhället. I enlighet med Fazers mål för samhällsansvar har vi satsat på att främja