Hoppa till huvudinnehåll
Upphandlingsrådgivningen betjänar

Poddarna ger praktiska tips för ditt arbete

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling publicerar en finskspråkig poddserie. Serien fokuserar på god praxis hos de upphandlande enheterna, kommunerna och nätverken för offentlig upphandling. I inspelningen som publicerades i februari var temat lärdomarna från den föregående beredningen av landskaps- och vårdreformen, särskilt ur avtalshanteringens synvinkel. Upphandlingsdirektör Mikko Tanhuamäki från Seinäjoki stad, social- och hälsovårdsdirektör Päivi Tryyki från Sastamala och ledande juristen Katariina Huikko dryftar erfarenheter och god praxis.

Andra teman som diskuterats är

 

Rådgivningsenhetens spellista finns på tjänsten Soundcloud. Följ och utnyttja tipsen från andra upphandlingsproffs!

tags