Podcast: erfarenheter av alliansmodellen vid offentlig upphandling i Tammerfors och Åbo

Allianssimalli-podcastin puhujat.

I det tredje avsnittet i upphandlingsrådgivningens poddserie Paremmat hankinnat (Bättre upphandlingar) intervjuas representanter för de kommuner som testat alliansmodellen vid upphandling av byggentreprenader och socialtjänster. I diskussionen om alliansmodellen och förutsättningarna för den deltar Riikka Lehtimäki, stadsjurist vid Åbo stad och Anniina Tirronen, direktör för öppen service vid Tammerfors stad. Diskussionen leds av Päivi Kynkäänniemi, jurist vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

I den finskspråkiga podden delar gästerna med sig av sina erfarenheter av försök med alliansmodellen och ger lyssnarna tips om vad de upphandlande enheterna bör beakta när de planerar att använda modellen. Avsnittet är en del av den poddserie om god praxis vid upphandling som Rådgivningsenheten för offentlig upphandling publicerar.

Alliansmodellen genomförs i praktiken som ett förhandlat förfarande. Till modellen hör bland annat samarbete mellan alla parter i upphandlings- och beslutsprocessens olika skeden och öppenhet i kostnadsbildningen. Modellen kräver mycket tid och engagemang i planeringen, men å andra sidan förbättrar den slutresultatets kvalitet och minskar kostsamma risker. Därför rekommenderar Riikka och Anniina alliansmodellen för komplexa och dyra upphandlingar där kostnadsriskerna är stora.

Podden spelades in 11.9 och 1.10.2018 och har publicerats på rådgivningsenhetens Soundcloud-kanal.  

Poddsändningarna är en del av Kommunförbundets utvecklingsprojekt inom kommunikationen. I år publiceras ännu två nya avsnitt om aktuella upphandlingsfrågor i serien Paremmat hankinnat.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman