Första podden gäller konkurrensutsättning av handikapptjänster

Paremmat hankinnat -podcastin tekijät, aiheena vammaispalveluiden kilpailuttaminen

Det första, finskspråkiga inslaget i poddserien Paremmat hankinnat (Bättre upphandlingar) som produceras av Rådgivningsenheten för offentlig upphandling handlar om god praxis vid konkurrensutsättning av handikapptjänster. I diskussionen kring temat deltar chefen för köpta tjänster Tuulikki Forssén från Tavastehus stad och upphandlingsdirektör Timo Martelius från Kuntien Tiera Oy. Diskussionen leds av Katariina Huikko, ledande jurist vid rådgivningsenheten.

I podden delar gästerna med sig av sina synpunkter på tillhandahållande av handikapptjänster och ger lyssnarna tips om vad man borde beakta i konkurrensutsättningen. Avsnittet är en del av den serie om god praxis vid upphandlingar som Rådgivningsenheten för offentlig upphandling publicerar.

Den upphandlingslag som trädde i kraft år 2017 innehåller en hel del flexibilitet i fråga om social- och hälsovårdstjänster och ger möjligheter till att i tjänsteutbudet också inkludera alternativ som kunden kan välja mellan.

Av de tips som Tuulikki och Timo ger i podden kan man sammanfatta förutsättningarna för att lyckas med att tillhandahålla och upphandla handikapptjänster enligt följande:

  • Tillhandahållaren bör känna till klientens behov (serviceplan).
  • Det behövs ett tillräckligt omfattande tjänsteutbud och mångsidiga metoder att tillgå vid tillhandahållandet av tjänsterna.
  • Vid konkurrensutsättningen finns det skäl att beakta det spelrum som ges i 12 kap. i upphandlingslagen: som exempel kan nämnas en upphandling i stil med ett ramavtal där klienten (eller klienten med assistans) får träffa det slutliga avgörandet i valet mellan olika tjänsteproducenter.

Poddarna görs som en del av ett utvecklingsprojekt vid Kommunförbundets informationsenhet. På grund av verksamhetens pilotkaraktär förekommer det tidvis störande biljud i inspelningen. Vi strävar efter att åtgärda detta i kommande avsnitt.

Podden bandades 26.2.2018 och publicerades på rådgivningsenhetens Soundcloud-kanal.

Läs mer

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman