Podcast om förändringarna i transportservicelagen

Paremmat hankinnat -podcastin keskustelijat, aiheena liikennepalvelulaki.

I andra avsnittet av poddserien Paremmat hankinnat (Bättre upphandlingar) behandlas trafikservicelagen som träder i kraft 1.7.2018. Olli Jylhä, sakkunnig i upphandlingsfrågor vid rådgivningsenheten diskuterar med Mikko Västilä, utvecklingschef vid Trafiksäkerhetsverket och Johanna Vilkuna, trafiksakkunig vid Kommunförbundet, om vad den nya lagen för med sig. Diskussionen går på finska.

I podcasten får vi svar på följande frågor:

  • Hur förändras tillståndsförfarandet och vilka tillstånd måste man skaffa?
  • Hur ska kommunerna ordna sina taxitjänster? Hur ska tjänsterna prissättas nu när taxitaxan avskaffas?
  • Vilka saker förändras i kollektivtrafiken?
  • Vad betyder öppna data för kommunerna?
  • Vilket land vinner VM i fotboll?

Podden spelades in 18.6.2018 och har publicerats på rådgivningsenhetens Soundcloud-kanal.

Mer om ämnet

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Tags

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.