Välkommen till Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Vi fokuserar i synnerhet på tillämpningen av upphandlingslagen. 

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är avgiftsfri och är Finlands mest omfattande databank för offentlig upphandling.

Material från Kommunmarknaden har publicerats

Om du inte hann delta i Kommunmarknaden eller i JHNY:s seminarier – ingen panik! Bekanta dig med rådgivningsenhetens finska material. Presentationerna hittar du på våra sidor.

lateral-image-left

Rådgivningsenhetens utredning: Färre fall i Marknadsdomstolen än under den tidigare upphandlingslagens tid

Enligt rådgivningsenhetens utredning gav Marknadsdomstolen under 2017–2019 omkring 360 avgöranden där upphandlingslagen eller försörjningslagen tillämpades. Under den undersökta perioden hittade domstolen alltså något att anmärka på i 0,4 procent av upphandlingarna.

lateral-image-right

Rådgivningsenhetens utredning: Tvåspråkiga upphandlingar kräver att Hilma utvecklas

Rådgivningsenheten gjorde en utredning om problemen kring tvåspråkiga upphandlingar. Av utredningen framgick bland annat att de upphandlande enheterna upplevde de nuvarande språkalternativen i Hilma-annonserna som alltför restriktiva. Ladda ner utredningen och läsa rekommendationerna.

lateral-image-left