Välkommen till Rådgivningsenhetens webbtjänst upphandling.fi

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Vi fokuserar i synnerhet på tillämpningen av upphandlingslagen.

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är avgiftsfri och är Finlands mest omfattande databank för offentlig upphandling.

Sociala aspekter

Med sociala aspekter av upphandling avses åtgärder som tryggar grundläggande rättigheter, likabehandling och principen om icke-diskriminering. Sociala aspekter är också positiv särbehandling och andra stödåtgärder för att skydda utsatta personer och förhindra utslagning.

lateral-image-left

Viktigt att identifiera och utveckla upphandlingskompetensen

Visste du att experter som arbetar med offentlig upphandling och offentliga upphandlande enheter har ett verktyg för självutvärdering av upphandlingskompetensen till sitt förfogande?

lateral-image-right

Rådgivningsenheten leds av ny expert

Ledande jurist Eeva-Riitta Högnäs har lett Rådgivningsenheten för offentlig upphandling sedan augusti 2023. Eeva-Riitta betjänar också på svenska.

lateral-image-left
Aktuellt
Sakkunnigsida
20.10.2023

ICT

tags
Sektorspecifika anvisningar
Bloggar och gästkolumner