Hoppa till huvudinnehåll
Gemensamma bestämmelser

Sökande av ändring

En part kan söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att föra ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Ett beslut kan överklagas hos marknadsdomstolen av en anbudsgivare, av en anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan eller av någon annan som ärendet gäller.

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan också skriftligt yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten. Upphandlingsrättelse kan också göras vid små upphandlingar som inte i övrigt omfattas av upphandlingslagen.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

tags