Konkurrensutsättningarna 2021–2022 i blickpunkten

Tävlingen Årets skickligaste upphandling kör i gång igen

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling söker och premierar årets skickligaste upphandling redan för tredje gången. Till tävlingen kan du anmäla upphandlingar som genomförts åren 2021 och 2022. Priset delas ut till en upphandlande enhet vars upphandling genomförts skickligt inom ramen för de metoder som upphandlingslagarna möjliggör.

Urvalskriterier

Som årets skickligaste upphandling kan du föreslå olika upphandlingar på bred front. Valet är inte bundet till någon viss typ av upphandling eller något visst upphandlingsförfarande. För att man ska få delta i tävlingen måste följande två villkor vara uppfyllda:

  1. Det är fråga om en upphandling genomförd av en upphandlande enhet som avses i upphandlingslagstiftningen, där upphandlingsprocessen har slutförts senast 31.1.2022.
  2. Upphandlingen överstiger tröskelvärdena enligt upphandlingslagen (1397/2016), försörjningslagen (1398/2016) eller lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011).

I valet beaktas faktorer som talar för en allmänt lyckad upphandlingsprocess. Vid bedömningen kan man beakta exempelvis:

  • en ny modell eller ny praxis för upphandlingen
  • god interaktion i upphandlingsprocessen
  • resultatorientering eller effektfullhet
  • innovationsförmåga
  • socialt ansvarstagande, till exempel ekologisk eller social hållbarhet
  • en smidig kontraktsutveckling under kontraktsperioden.

Listan över faktorer som beaktas vid bedömningen är inte uttömmande, utan tjänar som exempel – överraska oss! Har er upphandlande enhet till exempel under pandemitiden utvecklat metoder som använts på ett framgångsrikt sätt vid konkurrensutsättningar?

Huvudsaken är att upphandlingen har genomförts på ett föredömligt sätt och att man har förstått att utnyttja sådana metoder enligt upphandlingslagarna som resulterat i en i sin helhet särskilt lyckad upphandling.

Rådgivningsenheten vill med utdelningen av priset lyfta fram god praxis och låta information om lyckade upphandlingar få spridning i vidare kretsar.

Delta i tävlingen senast i januari 2023

Vem som helst kan föreslå ett bidrag till tävlingen genom att skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till rådgivningsenheten på adressen nedan. Ett förslag kan alltså läggas fram förutom av en upphandlande enhet också av till exempel en konsult eller leverantör som anser att en upphandlingshelhet har varit lyckad.

Till meddelandet fogas:

  • Kontaktuppgifter till den upphandlande enheten eller den person som ansvarat för upphandlingen.
  • Kortfattade motiveringar till varför upphandlingen i fråga bör väljas till årets skickligaste upphandling.

Förslag på och tips om upphandlingar värda att premieras tas emot fram till 31.1.2023. Skicka förslaget till rådgivningsenheten på adressen upphandling [at] kommunforbundet.fi och lägg till ”Årets skickligaste” i rubrikfältet.

Vid behov ber vi om kompletterande uppgifter, så man kan djärvt och med en låg tröskel komma med förslag!

Årets skickligaste upphandling premieras under våren 2023

En jury som utnämnts av rådgivningsenheten utser vinnaren på basis av de urvalskriterier som angetts ovan. Juryn består av experter inom upphandling och är representativ för upphandlingssektorn.

Vi offentliggör och premierar vinnaren vid vårt årsseminarium våren 2023.

Har du några frågor?

Rådgivningsenheten ger gärna mer information om tävlingen. Ta gärna kontakt med oss!​​​​

 

Tidigare om ämnet

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.