Spänningen stiger

Finalisterna i tävlingen Årets skickligaste upphandling har valts

Nu har finalisterna utsetts i tävlingen Årets skickligaste upphandling. Denna gång fick man föreslå skickliga upphandlingar gjorda 2019–2020.

Finalisterna 2021

I finalen deltar:

  • Leijona Catering Ab: Hållbar anskaffning av livsmedel och non-food-produkter

Upphandling genom förhandlat förfarande skapade ett utvecklande partnerskap med särskild betoning på inhemsk produktion och hållbarhet. I upphandlingen användes bland annat Motivas kriterier för hållbar anskaffning av livsmedel samt indikatorer att följa upp tillsammans under avtalsperioden.

  • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab: Anskaffning av en kvantdator, trestegsmodell för utveckling och leverans

I upphandlingen, som utfördes enligt innovationspartnerskapsmodellen, låg fokus på ett unikt och krävande upphandlingsobjekt, Finlands första kvantdator. Dessutom deltar den upphandlande enheten själv i utvecklingen av objektet.

  • HUS Logistik: Upphandling av undersökningshandskar

Vid upphandlingen som genomfördes med öppet förfarande betonades särskilt ansvarsfullhet, bland annat med hjälp av en revisionsrapport om social hållbarhet samt uppförandekodbilagor (Code of Conduct). Upphandlingen planerades i samarbete med Finnwatch.

  • Tammerfors stad: Upphandling av en IoT-plattform, ett styrsystem för utomhusbelysningen och ett sensorsystem för situationsbilder i stadsmiljön

Vid upphandlingen som genomfördes som en konkurrenspräglad dialog kombinerades upphandlingen av en IoT-plattform med upphandlingen av ett styrsystem för utomhusbelysningen. Vid upphandlingen betonades bland annat teknologi under utveckling, öppenhet och framtida utveckling av ekosystemet kring upphandlingen.

Rådgivningsenheten lägger upp mera information om finalisterna de kommande veckorna – läs våra kanaler i sociala medier!

Årets skickligaste upphandling premieras

Vinnaren premieras under rådgivningsenhetens årliga upphandlingsseminarium på tisdag 13.4.2021. Seminariet går på finska. Vinnaren utses av en jury som består av olika upphandlingsexperter.

Prisutdelningen kan ses i direktsändning på webben. Kom med! https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/vuoden-taidokkain-hankinta-finaali-13-4-2021/ (Kunta.tv)

 Med tävlingen Årets skickligaste upphandling vill Rådgivningsenheten för offentlig upphandling lyfta fram god praxis och sprida kunskap om lyckade upphandlingar.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman