Välkommen

Upphandlingsrådgivningens årliga seminarium: Upphandlingens metoder i bekämpningen av den grå ekonomin

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnade sitt traditionella, årliga seminarium tisdag 13.4.2021 kl. 9.00–15.00. Temat för i år var upphandlingens metoder i bekämpningen av den grå ekonomin. Seminariet riktar sig till representanter för upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och sänds direkt som livestreaming. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Evenemanget är på finska, men förhandsfrågor och chat-frågor kan skickas in på svenska.

Under seminariedagen presenteras dessutom finalisterna i tävlingen Årets skickligaste upphandling och vinnaren premieras.

Utöver sakkunniga från rådgivningsenheten medverkar också gästföreläsare. Som ordförande fungerar Katariina Huikko, ledande jurist vid rådgivningsenheten.

Program 13.4

 • ca 8.45 Linjen öppen
 • 9.00–9.15 Välkommen till seminariet! – Katariina Huikko, ledande jurist

Grå ekonomi – upphandlingslagen och ett myndighetsperspektiv

 • 9.15–9.25 Inledning till temat – Katariina Huikko, ledande jurist
 • 9.25–9.45 Vilka är upphandlingslagens metoder för bekämpning av grå ekonomi? – Sanna-Mari Suojanen, jurist
 • 9.45–10.05 Iakttagelser om övervakningen av beställaransvaret – Joonas Heinilä, överinspektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • 10.05-10.25 Grå ekonomi och ansvarsfull upphandling - Janne Marttinen, direktör, Enheten för utredning av grå ekonomi, Skatteförvaltningen
 • 10.25–10.45 Bekämpning av organiserad brottslighet genom upphandling – föreläsaren bekräftas senare, Markus Terenius, kriminalinspektör vid Centralkriminalpolisen (CKP)
 • 10.45–11.05 Case Senatfastigheter: Så gör vi i praktiken – Jonni Laitto, byggherredirektör vid Senatfastigheter
 • 11.10–11.30 Diskussion och svar på frågor

11.30 LUNCH

Årets skickligaste upphandling

 • 12.30–13.00 Årets skickligaste upphandling – presentation av finalisterna
 • 13.00–13.35 Premiering och presentation av årets skickligaste upphandling

13.35–13.45 PAUS

Fenomen förknippade med osund konkurrens eller osund förvaltning

 • 13.45–14.15 Kommissionens tillkännagivande om bekämpning av hemligt samförstånd samt anmälningskanaler vid överträdelser och Whistleblower-direktivet ur upphandlingssynvinkel – Jonna Törnroos, jurist
 • 14.15–14.30 Kommentar – Max Jansson, forskningschef vid Konkurrens- och konsumentverket
 • 14.30–14.45 Case-exempel: Så gör vi i praktiken –  Markus Kiviaho, revisionsdirektör vid Tammerfors stad
 • 14.45–15.00 Diskussion och svar på frågor

15.00 Evenemanget avslutas

 

Anmälan och deltagande

 • Anmälningstiden till evenemanget har gått ut.
 • Du kan kommentera och ställa frågor under evenemanget via frågefunktionen i Kunta.tv-appen.
 • Observera att tidtabellerna för programmet är preliminära och kan ändras något före seminariet.
 • Direktstreaming. Länken till sändningen skickas under måndagen 12.4.2021 per e-post till dem som anmält sig.
 • Tyvärr kan vi inte ta emot anmälningar i efterhand.

Finlands skickligaste upphandling - finalister och vinnare

 • Alla intresserade är välkomna att följa presentationen av finalisterna i tävlingen och valet av vinnare 12:30–13:35.

Materialet

Materilet hittar du på den finska sidan.

 

Välkommen med!

Evenemanget riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Stiina Torkkel

Sakkunnig i kommunikation
Viestintä
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Ansvarsområden
 • kommunikation i juridiska frågor
 • kommunikation i upphandlingsfrågor
 • utveckling av webbtjänsterna
 • kontakter med medier