Konkurrensutsättningar 2019–2020

Tävlingen Årets skickligaste upphandling aktuell igen

Kuvituskuvassa värillinen pensseli

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling söker och premierar årets skickligaste upphandling i år igen. Till tävlingen, som ordnas för andra gången, kan man anmäla upphandlingar som genomförts 2019 och 2020. Rådgivningsenheten delar ut ett pris till en upphandlande enhet för en upphandling som genomförts speciellt skickligt inom ramen för de metoder upphandlingslagen möjliggör.

Urvalskriterier

Som årets skickligaste upphandling kan du föreslå olika upphandlingar på bred front. Valet är inte bundet till någon viss typ av upphandling eller något visst upphandlingsförfarande. Följande absoluta villkor måste båda vara uppfyllda för att man ska få delta i tävlingen:

  1. Det är fråga om en upphandling genomförd av en upphandlande enhet enligt upphandlingslagstiftningen, där upphandlingsprocessen har slutförts senast 31.1.2020.
  2. Den genomförda upphandlingen överstiger tröskelvärdena enligt upphandlingslagen (1397/2016) eller försörjningslagen (1398/2016).

I valet beaktas faktorer som talar för en allmänt lyckad upphandlingsprocess. Vid bedömningen kan man beakta exempelvis

  • ett nytt sätt att upphandla
  • god interaktion i upphandlingsprocessen
  • resultatinriktning
  • effekter
  • innovationsförmåga
  • en smidig kontraktsutveckling under kontraktsperioden

Listan över faktorer som beaktas vid bedömningen är inte uttömmande, utan tjänar som exempel – överraska oss! Huvudsaken är att upphandlingen har genomförts på ett föredömligt sätt och att man har förstått att utnyttja sådana metoder enligt upphandlingslagen som på ett skickligt sätt har resulterat i en i sin helhet lyckad upphandling.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling vill med utdelningen av priset lyfta fram god praxis och sprida information om lyckade upphandlingar.

Delta i tävlingen senast i februari 2021

Vem som helst kan föreslå ett bidrag till tävlingen genom ett fritt formulerat meddelande till nedanstående e-postservice för Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Till meddelandet fogas:

  • Kontaktuppgifter till den upphandlande enheten eller den person som ansvarat för upphandlingen.
  • Kortfattade motiveringar till varför upphandlingen i fråga bör väljas till årets skickligaste upphandling.

Förslag på upphandlingar värda att premieras tas emot fram till 15.2.2021. Skicka förslaget till rådgivningsenhetens e-postservice och lägg till ”Årets skickligaste” i rubrikfältet.

Årets skickligaste upphandling premieras under våren

En jury som utnämnts av Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utser vinnaren på basis av de urvalskriterier som meddelats. Juryn består av yrkesfolk inom upphandling. Juryn är representativ för upphandlingsfältet.

Vinnaren offentliggörs och premieras vid ett seminarium som Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar våren 2021.

Något oklart?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger gärna ytterligare information om tävlingen Årets skickligaste upphandling.

 

Tidigare om ämnet

Uleåborg gjorde den skickligaste offentliga upphandlingen 2018
Nyhet på webbplatsen kommunforbundet.fi, 27.3.2019

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman