Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar

Rådgivningskliniken i november handlar om hur ändringen i livsmedelsmarknadslagen påverkar den offentliga upphandlingen

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling håller 26.11.2021 en rådgivningsklinik på finska. Temat för kliniken är vilka konsekvenser ändringen i livsmedelsmarknadslagen har för den offentliga upphandlingen.

Presentationen hålls av ledande jurist Vaula Mäkinen och ledande jurist Katariina Huikko.

Anmälan

Den här gången kan du delta i rådgivningskliniken endast genom att anmäla dig på förhand. Anmäl dig senast på kvällen måndag 22.11.

Anmäl dig här (webropol.com) 

Vi beklagar att vi inte kan ta emot anmälningar i efterhand.

Ställ frågor på förhand eller i chatten

Du kan skicka frågor till oss på förhand med anmälningsblanketten eller per e-post på adressen upphandling (at) kommunforbundet.fi.

Själva kliniken ordnas som ett Teams Live-evenemang. Under kliniken kan du ställa frågor genom att skriva dem i chatten.

Observera att frågorna inte nödvändigtvis besvaras personligen, utan som en del av rådgivningskliniken. Vi behandlar de frågor som kommit in inom ramen för klinikens tema och tidtabell.

Evenemanget är på finska, men det går bra att skicka eller ställa frågor på svenska.

När, var, hur?

Fredag 26.11, kl. 9–10.Sändningen börjar ungefär kl. 9. Logga alltså in i god tid!

Vad då för klinik?

Det är fråga om ett pilotprojekt på ett år med syftet att testa en ny form av service i vår rådgivningsverksamhet. Om det i din upphandlingsvardag kommit upp frågor som rör temat är du varmt välkommen att delta i klinikerna och samutvecklingen av vår nya serviceform!

 

Läs mer

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar om evenemangen på sin webbplats, i nyhetsbrevet Upphandlingsinfo och på sitt twitter-konto.

Den största delen av Rådgivningsenhetens evenemang riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

Etiketter
Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.