Hoppa till huvudinnehåll

HILMAs upphandlingsstatistik för 2018 publicerad 

Arbets- och näringsministeriet har publicerat centrala statistiska uppgifter om upphandlingsannonser som publicerats i HILMA år 2018.

Totalt 17 022 annonser – de flesta tjänsteupphandlingar 

Värdet på de upphandlingar som gjordes på basis av nationella upphandlingsannonser, EU-annonser i efterhand, efterhandsannonser inom social- och hälsovårdstjänster, koncessionsannonser i efterhand och EU-annonser i efterhand inom försörjningssektorerna var lite under 14 miljarder euro år 2018.

Kommunerna, samkommunerna och övriga regionala myndigheter utgjorde den största gruppen bland de upphandlande enheterna. De publicerade 10 184 upphandlingsannonser.

Bland upphandlingstyper gjordes år 2018 mest tjänsteupphandlingar.

Jämfört med år 2017 ökade det totala antalet upphandlingsannonser med omkring 1 300.

 

HILMA är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal där de upphandlande enheterna publicerar annonser om offentliga upphandlingar. HILMA upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats