Hoppa till huvudinnehåll

HILMAs upphandlingsstatistik för 2017 publicerad

Arbets- och näringsministeriet har publicerat centrala statistiska uppgifter om upphandlingsannonser som publicerats i HILMA år 2017.

År 2017 publicerades 15 709 annonser i HILMA, varav drygt hälften var nationella upphandlingsannonser. Värdet på de upphandlingar som gjordes på basis av nationella upphandlingsannonser, EU-annonser i efterhand, efterhandsannonser inom social- och hälsovårdstjänster, koncessionsannonser i efterhand och EU-annonser i efterhand inom försörjningssektorerna var över 14 miljarder euro.

Kommunerna, samkommunerna och övriga regionala myndigheter utgjorde den största gruppen bland de upphandlande enheterna. De publicerade 8 990 upphandlingsannonser.

Bland upphandlingstyper gjordes år 2017 mest tjänsteupphandlingar.

Jämfört med år 2016 minskade det totala antalet upphandlingsannonser med omkring 1 600. Nedgången förklaras av att de nationella tröskelvärdena höjts. Till följd av förändringen i tröskelvärdena publicerades färre nationella upphandlingsannonser än tidigare.

Läs mer

Mer på webben

På rådgivningsenhetens webbplats