Välkommen till Rådgivningsenhetens webbtjänst upphandling.fi

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Vi fokuserar i synnerhet på tillämpningen av upphandlingslagen.

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är avgiftsfri och är Finlands mest omfattande databank för offentlig upphandling. 

Personalförmåner

Motions- och kultursedlar och andra motsvarande personalförmåner ska i princip konkurrensutsättas då tröskelvärdena överskrids. I fråga om lunchsedlar, arbetsreseförmån och massageförmån är konceptet i stor utsträckning samma som för motions- och kultursedlarna.

lateral-image-left

Välkommen till jubileumsårets evenemang

JHNY ordnar många avgiftsfria evenemang per år. Evenemangen är på finska, men det går bra att skicka in eller ställa frågor på svenska.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 – upphandling

Organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna överförs 1.1.2025 från statens arbetskraftsmyndigheter till sysselsättningsområden som bildats av kommunerna. Reformen påverkar även upphandlingskontrakten på många sätt.

lateral-image-left
Aktuellt
Bloggar och gästkolumner
Senast uppdaterade anvisningar av sakkunniga