Hoppa till huvudinnehåll

Transport och trafik

Kommunerna upphandlar transporttjänster som komplement till kollektivtrafiken. Kommunernas upphandlande enheter konkurrensutsätter bland annat skolskjutsar, servicetrafik och servicelinjer. Tjänsterna upphandlas i enlighet med upphandlingslagen.

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Publikationer och anvisningar

  • Trafikverkets publikation ordförrådet för kollektivtrafik (pdf, på finska)
    Henkilöliikenteen palveluiden sanasto. Tekijät: Liikennevirasto (pdf, 61 s.) 2018
  • Henkilökuljetusopas, Silja Siltala (red.)
    En handbok om upphandling av transporttjänster och tillämpning av upphandlingslagen i kommunernas upphandling av persontransporter. Avsnittet om upphandling har skrivits av rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Handboken finns som avgiftsfri e-publikation och som tryckt version i Kommunförbundets nätbokhandel. Kommunförbundet, 2012
  • Skolskjutshandbok (pdf)
    Handbok med information och praktiska anvisningar för skolskjutschaufförer och beställare av skolskjutsar. Författare: Utbildningsstyrelsen, Kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Kommunförbundet, Polisen, Linja-autoliitto och Finlands Taxiförbund. (pdf, 39 s.), 2011. 

Webbplatser

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

tags