Hoppa till huvudinnehåll
Sektorspecifika anvisningar

Skolfotografering

En fråga som rådgivningsenheten för offentlig upphandling ofta får gäller skolfotografering. Utbildningsstyrelsen gav en rekommendation sommaren 2011. Rekommendationen om skolfotograferingar har utarbetats i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen, Finlands Föräldraförbund rf, Finlands Rektorer rf och Finlands Kommunförbund rf.

Lagstiftning som anknyter till skolfotografering är upphandlingslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare, förvaltningslagen och strafflagen. Ur upphandlingslagens perspektiv kan fotograferingskontrakt liknas vid tjänstekoncessioner. Fotograferingen hör ändå inte till kommunens lagstadgade uppgifter och tydligen inte heller till uppgifter som kommunen tagit sig an.

Rekommendation: Skolfotograferingen bör konkurrensutsättas på samma sätt som små upphandlingar

Skriftliga anbud ska begäras av åtminstone tre anbudsgivare. Den upphandlande enheten fastställer kontraktsperioden och hur bildpaketets innehåll och pris begärs. Som process framskrider konkurrensutsättningen som ett normalt anbudsförfarande med beaktande av opartiskhet och icke-diskriminering. 

Fotograferingskontrakten ska vara skriftliga

Den upphandlande enheten fastställer kontraktsperioden. De som betalar för fotografierna – exempelvis föräldraföreningen eller skolans direktion med representanter för vårdnadshavarna – bör ha en möjlighet att påverka innehållet i kontraktet. Det är frivilligt för föräldrarna att köpa bilderna. Det är att rekommendera att rektorn undertecknar kontraktet och godkänner det i skolans namn.

Gåvor och andra biprodukter

Fotograferingskontraktet får inte innehålla personliga fördelar för skolans personal. Inte heller några andra s.k. biprodukter får bindas till kontraktet eftersom de inte kan beaktas vid jämförelsen av anbuden och de inte har ett samband med föremålet för upphandlingen.

tags