Skribenten är chefekonom vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaPunakallio