Emilia är utvecklingschef i Kommunförbundets svenska team.