Ellica Mildh är EU-praktikant vid Kommunförbundets Brysselkontor. Praktiken finansieras av Svenska kulturfonden.