Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Hanna Tainio
Skribent

En läkartidning damp ner i min brevlåda och där hittade jag ett recept på bärpaj som är allting-fri. Den är laktosfri, glutenfri och den bakas utan ägg, därav namnet. Passar de flesta med andra ord. Något måste ju också en sådan paj innehålla och i det här fallet ingår specialmjöl, smör och socker

Skribent

Gymnasiefinansieringen – tänk om kommunerna tänkte om Tidigare i höst skrev jag ett blogginlägg om finansieringen av gymnasieutbildningen utgående från de senaste kostnadsuppgifterna, dvs. uppgifterna för 2019. Situationen har varit mycket svår under flera år, eftersom finansieringssystemet för

För ett år sedan planerade vi terminsavslutningar och julfirande som vanligt den här tiden. Vem hade då kunnat ana hur det nya året skulle bli. I december började man höra nyheter om en ny virussjukdom i Kina, men det kändes mycket avlägset då. I mitten av mars konstaterades att
Ulla Karvo
Skribent

Det händer saker ute i världen! I Europa har man inte uppmärksammat i någon större grad det stora multilaterala avtalet i Asien. Avtalet blev klart efter nästan tio år av förhandlingar. Vad gäller den sammanlagda ekonomin omspänner avtalet ungefär en tredjedel av hela världen. Kina har en stark

Riitta Myllymäki

Den reviderade handboken om sökande av ändring kommer från tryckeriet på finska i månadsskiftet november/december 2020. Den svenskspråkiga handboken utkommer år 2021. Den avgörande orsaken till att vi reviderat handboken från år 2017 är att den allmänna lagen om sökande av ändring, den s.k

Skribent

Kommunallagen 2015 har utvärderats utgående från respons om tillämpningen. Inga större problem har uppdagats i den gällande lagen. Lite finslipning är ändå att vänta i den proposition om ändring av kommunallagen som snart överlämnas till riksdagen. Jag ska här gå närmare in på ändringar som gäller

Skribent

Regeringen Sanna Marin har i enlighet med regeringsprogrammet satt igång många åtgärder som påverkar kommunernas inkomster och utgifter under regeringsperioden. Regeringens beslut har beskrivits bland annat i den artikel som publicerades i chefekonomens spalt 6.11.2020 och i

Skribent

egeringen har lagt fram sin finanspolitik och sina kommunekonomiska åtgärder i regeringsperiodens första plan för de offentliga finanserna. Planen för de offentliga finansernaexternal link uppdateras i samband med ramförhandlingarna, men på grund av de undantagsförhållanden som coronakrisen

Under den pågående coronakrisen talas det allt oftare om den vård- och serviceskuld som epidemin kommer att ge upphov till. Vård- och serviceskulden ses ofta som långa operationsköer inom den specialiserade sjukvården eller väntetider och överskridande av maximala väntetider för icke-brådskande vård

Skribent

Dataskydd och datasäkerhet har skapat rubriker på grund av dataläckaget vid Vastaamo. I det aktuella fallet har det skett ett intrång i hälsovårdsföretagets datasystem och kundernas uppgifter har stulits. De stulna uppgifterna används för utpressning. Brottslingen i fallet är naturligtvis aktören

Skribent

Kommunerna har under de senaste åren gått igenom stora förändringar, som nu bara har påskyndats av coronan. Faktumet att befolkningen åldras och minskar och att kommunekonomin försämras har gjort kommunernas verksamhet och ledning synnerligen komplicerad. De ekonomiska anpassningsåtgärderna gör att

Skribent

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att sänka klientavgifterna för småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. Undervisnings- och kulturministeriet lämnade sin preliminära proposition om genomförande av avgiftssänkningen 28.9.2020. Enligt propositionen kommer inkomstgränserna att höjas med 31