Personalnyheter

Rådgivningsenheten leds av ny expert

Ledande jurist Eeva-Riitta Högnäs har lett Rådgivningsenheten för offentlig upphandling sedan augusti 2023. Rådgivningsenhetens långvariga ledare, ledande jurist Katariina Huikko, har i mars bytt arbetsgivare.

Gedigen bakgrund som stöd i den ansvarsfulla rollen vid Rådgivningsenheten

Eeva-Riitta Högnäs har arbetat som advokat, marknadsrättsdomare samt upphandlings- och avtalsjurist på Business Finland.

– Jag tror att det är möjligt att göra saker bättre och smartare inom offentlig upphandling. Detta är också något jag strävat efter i mina tidigare arbetsroller.

– Därför är det intressant och inspirerande att få arbeta med sektorns verkliga upphandlingsproffs vid de upphandlande enheterna och andra upphandlingsorganisationer. Jag skulle vilja stärka känslan av yrkesstolthet hos finska upphandlingsexperter. Med det menar jag känslan av att man får och ska vara glad över sitt jobb, och känslan av att vi alla sitter i samma båt och får till stånd goda upphandlingar i Finland.

Eeva-Riitta leder enheten, ger upphandlingsrådgivning tillsammans med enhetens övriga anställda och sköter intressebevakningen inom offentlig upphandling, i rollen som ledande jurist vid Kommunförbundet.

Eeva-Riitta betjänar också på svenska.

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling svarar på frågor om offentlig upphandling. Servicen riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Vi fokuserar i synnerhet på frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av upphandlingslagen. Vår service är avgiftsfri.

Vi är en del av Kommunförbundets juridiska enhet.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.