Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar

Notera Rådgivningsenhetens evenemang 2022 i din kalender

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar flera, större och mindre evenemang per år. Bifogat förhandsinformation om årets evenemang så att du kan notera dem i din kalender i god tid.

Evenemangen är på finska, men det går bra att skicka in eller ställa frågor på svenska.

Välkommen!

Årets seminarium 23.3

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar sitt traditionella årliga seminarium 23.3.2022 kl. 9.–16. På grund av coronapandemin ordnas seminariet i sin helhet som en direktsändning på webben. Seminariet spelas inte in.

Detaljerade uppgifter om temat och programmet samt anmälningsanvisningar kommer att skickas separat före seminariet.

Case-onsdagar 11.5 och 2.11

Rådgivningsenheten ordnar år 2022 två Case-onsdagar om rättsfall, en gång i maj, 11.5, och en gång i november, 2.11. Bägge kl. 13–15. Det är fråga om direktsändningar, som inte spelas in för senare distribution.

Case-onsdagen i maj handlar om rättspraxis för avtal om koncessioner.

Uppgifter om Case-onsdagarnas tema samt anmälningsanvisningar kommer att skickas separat före evenemanget.

Rådgivningskliniker

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling organiserar sex stycken rådgivningskliniker år 2022. Rådgivningsklinikerna ordnas i TEAMS på fredagar kl. 9–10.

  • 28.1 kl. 9–10 är temat egenanställdas ställning i offentlig upphandling. Evenemanget ordnas i samarbete med beställaransvarsenheten vid Södra Finlands regionförvaltningsverk.
  • 22.4 kl. 9–10 är temat lämplighetskrav som ställs på anbudsgivare och granskningen av dem.
  • 3.6 kl. 9–10 är temat ändring av upphandlingsavtal.
  • 2.9. kl. 9–10
  • 7.10. kl. 9–10
  • 2.12. kl. 9–10

Temana för höstens rådgivningskliniker meddelas närmare evenemangen.

Rådgivningsklinikerna riktar sig till upphandlande enheter, de är kliniker där man raskt går igenom grundläggande fakta om upphandlingslagstiftningen genom vanliga frågor.

Deltagandet i rådgivningsklinikerna förutsätter i regel anmälning, men vissa kliniker kan vara öppna för alla intresserade. Närmare uppgifter om anmälan meddelas separat före evenemanget.

Vi ses också på Kommunmarknaden 14–15.9

Utöver de egna evenemangen ordnar rådgivningsenheten sina traditionella miniseminarier på Kommunmarknaden 14–15.9.2022 Under Kommunmarknaden kan rådgivningsenhetens sakkunniga också bokas för korta rådgivningsmöten. Kommunmarknaden har en egen webbplats och separat anmälning.

Notera också Kommunmarknaden i din kalender!

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar om evenemangen på sin webbplats, i nyhetsbrevet Upphandlingsinfo och på sitt twitter-konto.

Den största delen av rådgivningsenhetens evenemang riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman