Personalnyheter från Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Upphandlingsexperten Nina Ruuskanen till er tjänst

Jag är Niina Ruuskanen och jag började som specialsakkunnig vid Rådgivningsenheten i augusti 2021.

Under årens lopp har jag samlat en mångsidig erfarenhet av offentliga upphandlingar. Jag har arbetat både för statliga och kommunala upphandlande enheter. Dessutom har jag övervakat efterlevnaden av upphandlingslagen vid Konkurrens- och konsumentverket. Till min utbildning är jag förvaltningsmagister.

Min huvuduppgift vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling kommer att vara just rådgivning. Det kommer att vara ett nöje att få hjälpa upphandlande enheter i utmanande upphandlingar. Jag ser fram emot att höra från er i rådgivningens tecken.

Jag betjänar er per telefon och via rådgivningsenhetens e-postservice (upphandling[at]kommunforbundet.fi). Tag kontakt!
 

Läs mer

Niina Ruuskanen

Sakkunnig i upphandlingsfrågor
Juridiska enheten, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
+358 9 771 2234, +358 46 920 0234
Ansvarsområden
  • Rådgivning om lagstiftning som gäller upphandling samt om upphandlingsförfarandet och upphandlingskontrakt.
  • Övriga sakkunniguppgifter för Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.
Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.