Rådgivningsenheten utvecklar

Rådgivningskliniken i oktober behandlar revideringen av upphandlingslagen

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling håller 29.10.2021 en rådgivningsklinik på finska. Temat för kliniken är revideringen av upphandlingslagen, som trädde i kraft i juli 2021.

Temat presenteras av ledande juristen Katariina Huikko och bakgrundsstöd ges av specialsakkunnig Niina Ruuskanen.

Anmälan

Den här gången kan du delta i rådgivningskliniken endast genom att anmäla dig på förhand. Anmäl dig senast på kvällen 26.10.

Anmäl dig här (webropol.com)

Vi beklagar att vi inte kan ta emot anmälningar i efterhand.

Ställ frågor på förhand eller i chatten

Du kan skicka frågor till oss på förhand på adressen upphandling(at)kommunforbundet.fi

Själva kliniken ordnas som ett Teams Live-evenemang. Under kliniken kan du också ställa frågor genom att skriva dem i chatten.

Evenemanget är på finska, men det går bra att skicka in eller ställa frågor på svenska.

Observera att frågorna inte nödvändigtvis besvaras personligen, utan som en del av rådgivningskliniken. Vi behandlar de frågor som kommit in inom ramen för klinikens tema och tidtabell.

När, var, hur?

  • Fredag 29.10, kl. 9–10. Sändningen börjar ungefär kl. 9. Logga alltså in i god tid!

Vad då för klinik?

Det är fråga om ett pilotprojekt på ett år med syftet att testa en ny form av service i vår rådgivningsverksamhet. Om det i din upphandlingsvardag kommit upp frågor som rör temat är du varmt välkommen att delta i klinikerna och samutvecklingen av vår nya serviceform!

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar om evenemangen på sin webbplats, i nyhetsbrevet Upphandlingsinfo och på sitt twitter-konto.

Den största delen av rådgivningsenhetens evenemang riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

 

Etiketter
Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.