Rådgivningsenheten till er tjänst

Notera rådgivningsenhetens evenemang våren 2021 i din kalender

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar flera evenemang per år. Läs om vårens och försommarens utbud!

Årets seminarium 13.4

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar sitt traditionella seminariumtisdag 13.4 kl. 9.00–15.00. Temat för seminariet är upphandlingens metoder i bekämpningen av den grå ekonomin. Under seminariet utses också vinnaren i tävlingen Årets skickligaste upphandling.

Det avgiftsfria seminariet riktar sig till upphandlande enheter och ordnas på distans.

Byggnadsbranschens bästa praxis mot ekonomisk brottslighet 21.5

Rådgivningsenheten håller tillsammans med Senatfastigheter ett webbinarium på fredag 21.5.2021 kl. 9.00–12.00. Webbinariet handlar om bästa praxis i bekämpningen av ekonomisk brottslighet i byggnadsbranschen. Webbinariet riktar sig till professionella inom upphandling och byggnad.

Webbinariet är avgiftsfritt för deltagarna och ingår i samarbetsforumets (vm.fi) verkställande av den nationella strategin för offentlig upphandling.

Rådgivningskliniker

I år kommer vi också att utveckla rådgivningstjänstens service. Vi kommer att testa en ny form av klinikliknande service för de upphandlande enheterna.

Vårens rådgivningskliniker hålls enligt följande:

  • 19.3.2021 kl. 9–10
  • 23.4.2021 kl. 9–10
  • 7.5.2021 kl. 9–10 (på svenska)
  • 28.5.2021 kl. 9–10
  • 18.6.2021 kl. 9–10

Mera information om klinikernas program och hur de går till meddelas när evenemanget närmar sig.

Information och anmälning på väg

Innehållet och anmälningen till evenemangen meddelas separat på vår webbplats, i de kommande nyhetsbreven Upphandlingsinfo och på twitter. Skriv in evenemangen i din kalender redan nu!

 

Den största delen av rådgivningsenhetens evenemang riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
upphandlingrådgivning

Kontaktinformation
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor