Att beakta i de upphandlande enheternas anvisningar om ändringssökande

Marknadsdomstolens post- och besöksadress ändras i december 2021

Marknadsdomstolen (MD) flyttar till tillfälliga lokaler i slutet av året, 27.12.2021. Domstolens post- och besöksadress ändras. MD verkar på sin nya adress i uppskattningsvis ett och ett halvt år.

Kontoret finns i fortsättningen på Sörnäsgatan i Helsingfors

Den nya post- och besöksadressen är från 27.12.2021 Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors. Med undantag av adressuppgifterna förblir MD:s övriga kontaktuppgifter oförändrade. Flyttningen påverkar inte heller registraturens eller kundservicens öppettider.

Uppdatera formulären för ändringssökande

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har publicerat uppdaterade mallar med anvisningar om ändringssökande på sidan Sökande av ändring

  • allmän anvisning om upphandlingsrättelse och besvärsanvisning
  • försörjningssektorernas anvisning om upphandlingsrättelse och besvärsanvisning

Även de engelskspråkiga mallarna för det allmänna området och försörjningssektorerna, Instructions for Rectification and Appeal, som främst är avsedda för upphandling i hela EU, har uppdaterats.

Alla upphandlande enheter eller andra aktörer i vilkas beslut ändring söks hos Marknadsdomstolen ombeds vänligen beakta ändringen i sina besvärsanvisningar och i sin övriga verksamhet.

Alla domstolar som verkar i Domstolsbyggnaden i Böle flyttar till tillfälliga lokaler, eftersom huset totalrenoveras.

Rådgivningsenheten informerar, enligt de uppgifter den får från MD, när domstolen efter renoveringen återvänder till sin adress i Böle någon gång i slutet av våren 2023.

 

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Sökande av ändring
Innehållssida

Mer på webben

Marknadsdomstolen flyttar till tillfälliga lokaler
Meddelande 19.11.2021, Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen
Domstolens webbplats

 

Marknadsdomstolen är en specialdomstol. Den behandlar utöver upphandlingsärenden också varumärkes-, upphovsrätts- och marknadsrättsliga ärenden. Upphandlingsärendena behandlas i den ordning som anges i förvaltningsprocesslagen.