EU-tröskelvärdena ändras 1.1.2022

EU-tröskelvärdena i upphandlingslagen ändras 1.1.2022. Kommissionen uppdaterar tröskelvärdena vartannat år genom Europeiska kommissionens delegerade förordningar.

Ändringarna i EU-tröskelvärdena beror på Världshandelsorganisationens (WTO) GPA-avtal om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement). Kommissionen justerar tröskelvärdena vartannat år så att de motsvarar GPA-avtalet.

De nya EU-tröskelvärdena tillämpas från början av 2022

De nya EU-tröskelvärdena uppdateras på vår webbplats i början av 2022. Alla tröskelvärden anges utan moms på grund av bestämmelserna om uppskattat värde på upphandlingar.

Uppdateringen påverkar inte de nationella tröskelvärdena.

EU-tröskelvärdena höjs måttfullt

Kommissionen har höjt tröskelvärdena måttfullt. Till exempel stiger tröskelvärdet för varor och tjänster för statens centralförvaltning från 139 000 euro till 140 000 euro och för andra upphandlande myndigheter (t.ex. kommuner och församlingar) från 214 000 euro till 215 000 euro.

För byggentreprenader stiger tröskelvärdet från 5 350 000 euro till 5 382 000 euro.

EU-tröskelvärdena i försörjningslagen höjs

Tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling i försörjningslagen stiger från 428 000 euro till 431 000 euro. Dessutom stiger tröskelvärdet för byggentreprenader från 5 350 000 euro till 5 382 000 euro.

För koncessioner inom försörjningssektorerna (tjänster och byggkoncessioner) stiger tröskelvärdet från 5 350 000 till 5 382 000 euro.

 

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Europeiska kommissionens delegerade förordningar

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.