EU:s tröskelvärden i upphandlingslagstiftningen ändras 1.1.2020

Europeiska kommissionen har åter sett över tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling.

Ändringarna i EU-tröskelvärdena beror på Världshandelsorganisationens (WTO) GPA-avtal (Government Procurement Agreement). Kommissionen justerar tröskelvärdena vartannat år så att de motsvarar GPA-avtalet.

De nya tröskelvärdena tillämpas vid ingången av nästa år

De nya EU-tröskelvärdena uppdateras på vår webbplats i början av 2020. Alla tröskelvärden är utan moms på grund av bestämmelserna om uppskattat värde på upphandlingar.

EU-tröskelvärdena i upphandlingslagen sänks

Kommissionen har sänkt tröskelvärdena. Till exempel tröskelvärdet för varor och tjänster sjunker för statens centralförvaltning från 144 000 euro till 139 000 euro och för andra upphandlande myndigheter (t.ex. kommuner och församlingar) från 221 000 euro till 214 000 euro.

För byggentreprenader sjunker tröskelvärdet från 5 548 000 euro till 5 350 000 euro.

EU-tröskelvärdena i försörjningslagen sänks

Tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling enligt försörjningslagen sjunker från 443 000 euro till 428 000 euro. Dessutom sjunker tröskelvärdet för byggentreprenader från 5 548 000 euro till 5 350 000 euro.

För koncessioner inom försörjningssektorerna (tjänster och byggkoncessioner) sjunker tröskelvärdet från 5 548 000 till 5 350 000 euro.

 

Läs mer

Mer på webben

Rådgivningsenhetens webbtjänst