Hoppa till huvudinnehåll

EU:s tröskelvärden i upphandlingslagstiftningen ändrades 1.1.2018

Europeiska kommissionen har sett över tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling. EU:s tröskelvärden fastställs med stöd av Världshandelsorganisationens avtal. Två gånger per år justerar kommissionen tröskelvärdena så att de motsvarar GPA-avtalet (Government Procurement Agreement). De nationella tröskelvärdena och EU:s tröskelvärden som gäller från 1.1.2018 finns uppdaterade på sidan Tröskelvärden.

EU-tröskelvärdena i upphandlingslagen höjdes

Kommissionen har höjt tröskelvärdena mer än tidigare år. Till exempel tröskelvärdet för varor och tjänster steg för statens centralförvaltning från 135 000 euro till 144 000 euro och för andra upphandlande enheter (t.ex. kommuner och församlingar) från 209 000 euro till 221 000 euro.

För byggentreprenader steg tröskelvärdet från 5 225 000 euro till 5 548 000 euro.

EU-tröskelvärdena i försörjningslagen höjdes

Tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling för enheter som omfattas av försörjningslagen steg från 418 000 euro till 443 000 euro. För byggentreprenader steg tröskelvärdet från 5 225 000 euro till 5 548 000 euro.

För koncessioner inom försörjningssektorerna (tjänster och byggkoncessioner) steg tröskelvärdet från 5 225 000 till 5 548 000 euro.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats