Hoppa till huvudinnehåll

Upphandlingsexpert – kom med och utveckla strategin för offentlig upphandling i webbtankesmedjan! 

hankinta-suomi-logo

Inom Finansministeriets och Kommunförbundets samarbetsforum för offentlig upphandling, har organisationernas ledning och upphandlingsexperter berett Finlands första gemensamma upphandlingsstrategi. Nu har alla upphandlingsexperter möjlighet att framföra sina åsikter om utkasten i en webbtankesmedja.

 
Berätta din åsikt om avsikterna och målen 

För Finlands första gemensamma upphandlingsstrategi planeras åtta strategiska avsikter som tema för tema beskriver i vilken riktning man önskar att den offentliga upphandlingen ska utvecklas. De strategiska avsikterna konkretiseras som mål. Avsikterna gäller betydelsen hos strategisk ledning av upphandlingar, till exempel utnyttjande av potentialen med tanke på ekonomisk hållbarhet och samhällsansvar. Dessutom fästs i de strategiska avsikterna vikt vid främjandet av innovationer samt vid upphandlingarnas ekologiska och sociala hållbarhet. I de strategiska avsikterna betonas att fungerande och högklassiga upphandlingar görs på ett inkluderande sätt och tillsammans med marknaden.  

Vad tycker du om de strategiska avsikter och mål som skisserats upp? Hjälper de dig eller din organisation att utvecklas som offentliga upphandlare? Vilket stöd eller vilken hjälp skulle du konkret behöva inom olika teman? Vad tycker du att man inte ska göra längre? 

Dra ditt strå till stacken och dela med dig av dina tankar i webbtankesmedjan. Svaren ges anonymt.

Du kan svara på svenska eller finska.

När? 

Webbtankesmedjan är öppen i mars till och med  27.3.2020. Svara alltså snart här! (blanketten är på finska)

Finlands upphandlingsstrategi publiceras hösten 2020. 

 

Närmare upplysningar vid rådgivningsenheten: 

Katariina Huikko, ledande jurist
tel. +358 9 771 2135, katariina.huikko [at] kommunforbundet.fi

Sanna-Mari Suojanen,  jurist
tel. +358 9 771 2069, sanna-mari.suojanen [at] kommunforbundet.fi

 

Läs mer 

På rådgivningsenhetens webbplats 

Mer på webben