Hoppa till huvudinnehåll

Påverka den nationella upphandlingsstrategin under regionbesöken   

Finansministeriet och Kommunförbundets gemensamma åtgärdsprogram samarbetsforumet för offentlig upphandlingar arrangerar regionala besök i mars. Under besöken presenteras samarbetsforumets nationella strategiska arbete. Under de finskspråkiga evenemangen kan du föra fram din egen regions synpunkter på beredningen av innehållet i den nationella upphandlingsstrategin. Diskussionerna är en viktig del av definieringen och formuleringen av målen för Finlands första gemensamma strategi för offentliga upphandlingar. Inom samarbetsforumet för offentlig upphandling utarbetas en strategi för offentliga upphandlingar som gäller hela landet, och som publiceras på hösten 2020.

Regionala evenemang

Regionala evenemang arrangeras på följande orter:

  • 4.3. Tammerfors  
  • 5.3. Karleby  
  • 11.3. Salo 
  • 17.3. S:t Michel  
  • 18.3. Kuopio  
  • 19.3. Jyväskylä  
  • 24.3. Oulu 
  • 25.3. Rovaniemi  

Mer information och anmälningslänken finns på programmets webbplats.

Regionbesöken ordnas tillsammans med Öppen Förvaltning (avoinhallinto.fi/sv) och den offentliga ledningen. Samarbetsforumets evenemang hålls på förmiddagen kl. 9–12.

Cirka 50 ledande tjänsteinnehavare och upphandlingsexperter från kommuner och statliga ämbetsverk samt representanter för serviceproducenter och organisationer bjuds in att delta i diskussionen. Anmälningen är öppen. Deltagandet bekräftas i ett senare skede. 

 

Närmare upplysningar från rådgivningsenheten:
Katariina Huikko, ledande jurist
tfn +358 9 771 2135, katariina.huikko [at] kuntaliitto.fi

Sanna-Mari Suojanen, biträdande jurist
tfn +358 9 771 2069, sanna-mari.suojanen [at] kuntaliitto.fi