Hoppa till huvudinnehåll

HAIPA-systemet har tagits i bruk vid Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen har tagit i bruk verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystemet HAIPA, som utarbetats för förvaltnings- och specialdomstolarna.

I fortsättningen registreras nya ärenden som kommer till Marknadsdomstolen i HAIPA-systemet. Registreringen av ärendena i systemet kommer att ske helt elektroniskt.

I samband med moderniseringen har Marknadsdomstolen också infört en e-tjänst för medborgare och samfund. E-tjänsten för myndigheter införs först senare.

Lägg märke till hur e-dokumentet ska namnges

Marknadsdomstolen önskar att parter beaktar hur dokument som levereras i elektroniskt format ska namnges. Marknadsdomstolen har gett ut särskilda  Instruktioner för inlämning och namngivning av dokument som tillställs Marknadsdomstolen.

Kontaktinformation till Marknadsdomstolen 

Besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Växel: 029 56 43300

Fax: 029 56 43314

E-post: marknadsdomstolen[at]oikeus.fi

 

HAIPA-systemet gäller Högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och Ålands förvaltningsdomstol samt Försäkringsdomstolen, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben