Hoppa till huvudinnehåll

Marknadsdomstolen tar i bruk HAIPA-systemet först på hösten

Utvecklingsprojektet för verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystemet vid förvaltnings- och specialdomstolarna (HAIPA) tas i bruk 5.5.2020.

Marknadsdomstolens e-tjänst för myndigheter och medborgare öppnas på hösten

På grund av de exceptionella omständigheter som coronapandemin orsakar övergår marknadsdomstolen till HAIPA-systemet först efter sommarens semesterperiod. Den nuvarande bedömningen är att systemet tas i bruk i september–oktober. Då införs i marknadsdomstolen en e-tjänst för medborgare och samfund samt en e-tjänst för myndigheter i anslutning till HAIPA-systemet.

E-post bästa kommunikationskanalen under pandemin

Den ovan nämnda uppskjutningen medför i praktiken inga förändringar för parter eller myndigheter vare sig det gäller redan anhängiga ärenden eller ärenden som ska anhängiggöras. Just nu syns datasystemförändringen inte i verksamheten för parternas eller myndigheternas vidkommande på andra sätt heller.

I allmänhet rekommenderar marknadsdomstolen under den nuvarande coronasituationen e-post som den säkraste kommunikationskanalen.

Kontaktinformation till marknadsdomstolen 

Besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Växel: 029 56 43300

Fax: 029 56 43314

E-post: markkinaoikeus[at]oikeus.fi

 

HAIPA-systemet gäller Högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och Ålands förvaltningsdomstol samt Försäkringsdomstolen, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.

 

Läs mer