Videoblogg om annonser i efterhand

Hankintojen jälki-ilmoitukset -vlogi

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling vill genom denna videoblogg eller vlogg påminna de upphandlande enheterna om att en annons i efterhand ska publiceras efter att upphandlingskontraktet slutits.

I vloggen berättar Sanna-Mari Suojanen, biträdande jurist vid rådgivningsenheten, på finska om skyldigheten att publicera en annons i efterhand vid upphandling. I början ges en kort översikt av vad en annons i efterhand är och i vilka situationer den ska publiceras.

Olli Jylhä, sakkunnig i upphandlingsfrågor, ger några praktiska råd om hur man publicerar annonser i efterhand. Till sist diskuteras vad som sker om en annons i efterhand inte publiceras.

Se alla Rådgivningsenhetens vloggar på enhetens egen spellista på YouTube.

Läs mer

Rådgivningsenhetens webbplats

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.