Hoppa till huvudinnehåll
Utnyttja de nya och uppdaterade mallarna för anvisningar om sökande av ändring

Mallar för anvisningar om sökande av ändring inom försörjningssektorerna publicerats

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har nu publicerat två mallar för anvisningar om sökande av ändring i upphandlingsbeslut också för försörjningssektorerna: den ena är en anvisning för upphandlingsrättelse och en besvärsanvisning för upphandlingsbeslut som omfattas av tillämpningsområdet för försörjningslagen. Den andra mallen används vid små upphandlingar inom försörjningssektorerna. 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har också reviderat sina mallar från april 2017 för anvisningar om sökande av ändring enligt den allmänna upphandlingslagen. I mallarna har det gjorts små ändringar, så vi rekommenderar att ni använder de reviderade mallarna.

I mallunderlagen finns anvisningar om sökande av ändring för upphandlingssituationer av olika slag. Därför bör underlagen ses över från fall till fall så att överflödigt material avlägsnas.

Till exempel delgivningen av beslut kan ske på flera olika sätt. I mallarna beaktas också de olika tidsfristerna för sökande av ändring vid direktupphandling och kontraktsändringar.

De nya och uppdaterade mallarna finns som bilaga till sidan för sökande av ändring »