Kommunmarknadens presentationer har publicerats

Sanna-Mari Suojanen Kuntamarkkinoilla 2018.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling slog till på Kommunmarknaden med sina sedvanliga miniseminarier 12–13.9.2018. Avdelningen var bägge dagarna full av ivriga åhörare som var intresserade av aktuellt inom offentlig upphandling.

Programmet var detsamma på onsdag och torsdag: Katariina Huikko, ledande jurist vid Kommunförbundet och chef för rådgivningsenheten för offentlig upphandling, inledde med Hankintojen ajankohtaistuulet om aktualiteter inom upphandling. Olli Jylhä, sakkunnig i upphandlingsfrågor, talade om den nya trafikservicelagen, och Sanna-Mari Suojanen, biträdande jurist,  presenterade rättsfall i offentlig upphandling under den senaste tiden. Till sist presenterade KEINO – Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling – vad de håller på med just nu. Alla presentationerna gick på finska.

Stordiapresentationen av miniseminariet Ajankohtaista julkisista hankinnoista finns som bilaga till denna sida.  Presentationen har sparats i pdf-format och kan skrivas ut. Kompetenscentrumet KEINO:s presentation spelades in och videon fås genom Twitter-kontot.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.