Hoppa till huvudinnehåll

Ge respons på EU-jämförelse inom innovativ upphandling

Europeiska kommissionen har av PriceWaterhouseCoopers och två andra experter beställt en jämförelse av läget inom innovativ upphandling i de olika EU-medlemsstaterna. Jämförelsen omfattar de 28 medlemsstaterna samt Norge och Schweiz.

Finland fick det bästa helhetsvitsordet och med sin andel på 66,5 procent klassades landet som ”stark presterare” när det gäller innovationer.

Finlands styrka ansågs ligga i tydliga mål i innovationsfrämjandet. Finlands utmaning ansågs vara att alla offentliga aktörer inte hade fastställt några strategiska mål för innovationer och att kompetensutvecklingen fortfarande inte är anpassad för olika behov.

Rapportutkastet om Finland på engelska, Finland country profile, finns i Word-format på adressen https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55194 (9 s.).

Kommissionen ber om respons på rapportutkasten om respektive medlemsstat. Respons på uppgifterna om Finland och eventuell tilläggsinformation kan ges på det engelska webbformuläret fram till 15.1.2019 på adressen https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PPIConsultation Den slutliga rapporten finslipas utgående från responsen.

Mer information om jämförelsen finns på Europeiska kommissionens webbplats.