Hoppa till huvudinnehåll
Ny tävling

Föreslå Årets skickligaste upphandling 2018

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling söker den skickligaste upphandlingen år 2018. Rådgivningsenheten delar ut priset Årets skickligaste upphandling 2018 till en upphandlande enhet för en upphandling som genomförts speciellt skickligt inom ramen för de metoder upphandlingslagen möjliggör.

Kriterierna för valet av årets upphandling

Till Årets skickligaste upphandling kan man föreslå en upphandling där den upphandlande enheten har slutfört processen under år 2018. En ytterligare förutsättning är att den genomförda upphandlingen överstiger tröskelvärdena enligt upphandlingslagen (1397/2016) eller försörjningslagen (1398/2016). Valet är inte bundet till någon viss typ av upphandling eller något visst upphandlingsförfarande.

I valet beaktas faktorer som talar för en allmänt lyckad upphandlingsprocess. Vid bedömningen kan man beakta exempelvis

  • ett nytt sätt att upphandla
  • en god interaktion i upphandlingsprocessen
  • betoning på resultat
  • genomslagskraft
  • nytänkande
  • en smidig kontraktsutveckling under kontraktsperioden.

Huvudsaken är att upphandlingen har genomförts på ett föredömligt sätt och att man har förstått att skickligt utnyttja sådana metoder enligt upphandlingslagen som har resulterat i en i sin helhet lyckad upphandling.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling vill med utdelningen av priset lyfta fram god praxis och sprida information om lyckade upphandlingar till de upphandlande enheterna.

Delta i tävlingen senast i januari

Vem som helst kan föreslå ett bidrag till tävlingen genom ett fritt formulerat meddelande till nedanstående e-postservice för Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Till förslaget ska bifogas kontaktuppgifter till den upphandlande enheten eller den person som svarat för upphandlingen och en kort motivering till varför ifrågavarande upphandling borde utses till Årets skickligaste upphandling 2018.

Förslag på upphandlingar värda att premieras tas emot till utgången av januari 2019. 

Årets skickligaste upphandling premieras våren 2019

En jury som utnämnts av Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utser vinnaren på basis av de urvalskriterier som meddelats. Juryn består av yrkesfolk inom upphandling och är representativ för upphandlingsfältet som helhet.

Vinnaren offentliggörs och premieras våren 2019.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om tävlingen Årets skickligaste upphandling ger Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

tags