Hoppa till huvudinnehåll

Case-onsdagar om rättsfall inleds

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling inleder i april 2018 streamade direktsändningar, så kallade Case-onsdagar, där rättsfall inom offentlig upphandling behandlas.

Under Case-onsdagarna behandlas rättspraxis för offentlig upphandling inom EU och i Finland samt Konkurrens- och konsumentverkets tillsynspraxis. De sakkunniga vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling presenterar och diskuterar fallen och jämför dem med tidigare rättspraxis.

Case-onsdagarna är avsedda för upphandlande enheter enligt upphandlingslagen. Sändningarna är avgiftsfria men förutsätter anmälan. Deltagarna har möjlighet att ställa skriftliga frågor under sändningen. Frågorna besvaras inom ramen för sändningstiden.

De streamade sändningarna spelas inte in, så de kan inte ses efter sändningstiden, men presentationsmaterialet kan fås på webbplatsen Upphandling.fi.

Case-onsdagarna sänds år 2018

  • ons 18.4,
  • ons 17.10,
  • ons 12.12.

På webbplatsen Upphandling.fi och i nyhetsbrevet Hankintainfo kan du läsa mer om hur man anmäler sig och vilka teman som tas upp i sändningarna.

Case-onsdagarna görs som en del av ett utvecklingsprojekt vid Kommunförbundets informationsenhet.

Läs mer