Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar för kommissionens ESPD-tjänst publicerats

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har utarbetat praktiska anvisningar på finska om hur man ska använda kommissionens tjänst för att fylla i och återanvända ESPD-dokumentet. I kommissionens tjänst kan en upphandlande enhet inom den offentliga sektorn utarbeta ESPD-dokumentet elektroniskt. Anbudsgivaren ska fylla i sina uppgifter i tjänsten i det dokumentunderlag som den upphandlande enheten har utarbetat.

Anvisningarna har två delar: anvisningar för den upphandlande enheten och anvisningar för anbudsgivaren eller anbudssökanden. Det är tillrådligt att personalen hos den upphandlande enheten tar del av båda anvisningsdelarna.

När det gäller ESPD-rådgivning för anbudsgivare och anbudssökande är det värt att notera att Rådgivningsenheten för offentlig upphandling endast betjänar offentliga upphandlande enheter. Rådgivning för anbudsgivare ges bland annat av upphandlingsombuden.

Eventuell respons och utvecklingsförslag kan skickas till rådgivningsenhetens e-postservice.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

tags