Adress till e-tjänst lagts till i mallarna för anvisning om sökande av ändring

Förvaltnings- och specialdomstolarna har den 14 juni 2018 tagit i bruk en e-tjänst där medborgare och sammanslutningar kan kommunicera med en förvaltningsdomstol eller en specialdomstol.

Upphandlingsrådgivningens mallar för anvisning om sökande av ändring har utökats med uppgifter om den nya tjänsten, eftersom det nu är möjligt att också anföra besvär hos marknadsdomstolen elektroniskt via adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

De uppdaterade mallarna finns som bilaga till sidan för sökande av ändring. Ändringen gäller inte sökande av ändring vid små upphandlingar, eftersom små upphandlingar inte kan överklagas hos marknadsdomstolen.

Läs mer