Hoppa till huvudinnehåll
Ny upphandlingslag - äntligen!

Seminariets material

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling bjöd in till ett svenskspråkigt förmiddagsseminarium om den nya upphandlingslagstiftningen.  

Den nya lagen om offentlig upphandling och koncession trädde i kraft 1.1.2017. Också Åland förnyar sin upphandlingslagstiftning.

Vid seminariet presenterade Jonna Törnroos, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, Maarit Taurula, Konkurrens- och konsumenverket och Janina Reitz, Ålands landskapsregering.

Program

08.30-09.00 Morgonkaffe

09.00-09.15 Välkommen till seminariet och inledning - jurist Jonna Törnroos, rådgivningsenheten för offentlig upphandling

09.15-10.00 Centrala ändringar i EU-förfarandet - Jonna Törnroos

10.00-10.30 Nationella upphandlingar och upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt övriga särskilda tjänster - Jonna Törnroos

10.50-11.10 Upphandlingsbeslut, ändringssökande, ändring av upphandlingskontrakt, offentlighet - Jonna Törnroos

11.10-11.30 Den nya tillsynen över upphandlingar - forskningschef Maarit Taurula, Konkurrens- och konsumentverket

11.30-11.50 Reformen av upphandlingslagstiftningen på Åland - upphandlingsjurist Janina Reitz, Ålands landskapsregering

11.50-12.00 Avslutning  på seminariet - Jonna Törnroos

Tilläggsuppgifter om lagen och materialet

Jonna Törnroos, jonna.tornroos@kommunforbundet.fi