Nationell upphandling

Tidsfrister

Upphandlingslagen fastställer inte minimitidsfrister för nationell upphandling. Den upphandlande enheten ska fastställa dem själv.

Vid fastställandet av tidsfrister ska man beakta upphandlingens omfattning och karaktär samt den tid som krävs för utarbetandet av anbudet.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Tidsfrister för upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde

  •