Försörjningssektorer

Lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, dvs. försörjningslagen, tillämpas på varu- och tjänsteupphandling som överstiger tröskelvärdena och som görs vid enheter för vatten- och energiförsörjning, transporter och posttjänster som verkar inom sektorer som uttömmande förtecknats i lagen.

Tillämpningen av lagen beror i första hand på vilken typ av verksamhet den upphandlande enheten utövar, inte på föremålet för upphandling.