Sektorspecifika anvisningar

Socialservice

Vid upphandling av socialservice är det viktigt att definiera servicekvaliteten. När kvaliteten på den service som upphandlas fastställs noggrant kan den upphandlande enheten sluta ett kundorienterat, anpassat upphandlingskontrakt och nå ett gott samarbete med producenten.

Publikationer och anvisningar om socialservice

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Webbplatser