Hoppa till huvudinnehåll
Sektorspecifika anvisningar

Kommunikationstjänster

Kommunikationstjänster omfattar bland annat utarbetande av kommunikationsstrategier, marknadskommunikation, planering av webbsidor och grafisk design. Upphandling av kommunikationstjänster är krävande, och därför betonas tjänsteleverantörens erfarenhet och sakkunskap.

Fastställande av kommunikationstjänsternas innehåll – mallar, anvisningar, utredningar och handböcker

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

tags